Thiết kế mặt bằng tòa K3 The K Park Văn Phú

Thiết kế mặt bằng tòa K3 The K Park Văn Phú. Thông tin đang được cập nhật. Xin cảm ơn!
Mặt bằng tầng điển hình 3 tòa K1, K2, K3