Thiết kế mặt bằng tòa K2 The K Park Văn Phú

THÔNG SỐ CĂN HỘ TÒA K1, K2, K3

  • 03 Tòa: K1, K2 và K3, tổng số 951 căn hộ.
  • K1: 27 tầng
  • K2: 25 tầng
  • K3: 23 tầng
  • Khối đế: Thương mại dịch vụ
  • 01 tầng hầm liên thông ba tòa
  • Từ tầng 02 là tầng căn hộ
  • Diện tích căn hộ: 53 – 93m2
  • 02 Phòng ngủ: 53 – 67 m2
  • 03 Phòng ngủ: 83 và 93 m2

Mặt bằng tầng điển hình 3 tòa K1, K2, K3
Mặt bằng tầng 2 tòa K2 The K Park Văn Phú
Mặt bằng tầng 3-24 tòa K2 The K Park Văn Phú

THIẾT KẾ CHI TIẾT TỪNG CĂN HỘ TÒA K2